លោកឃុន ចាន់ឌី អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រ ចេញមុខទម្លាយថា ព្រះអង្គវនវាសី ចន្ទមុន្នី ដែលកំពុងល្បីល្បាញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង គឺជាសង្ឃក្លែងក្លាយ និងជាជនបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ហើយសង្ឃដីការរបស់ព្រះអង្គដែលលើកឡើងថា សូមអោយខ្មែររួបរួមគ្នា សូម្បីតែខ្លួនលោកក៏ចេះនិយាយដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed