យោងតាមគណនីតិកតុកមួយឈ្មោះថា អ្នកតាកែវ បានបង្ហោះវិដេអូជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែស្វាយ ដោយបង្ហាញពីពីកម្មភាព ដឹកផ្លែស្វាយទាំងបេទាំងបេ យកមកបោះចោល នៅតាមផ្លូវ ដោយក្នុងនោះមានការត្អូនត្អែ ពីទីផ្សារអោយតម្លៃទាបពេក រហូតដល់ថ្នាក់មិនរួចថ្លៃពលកម្មអោយកម្មករនោះទេ

នៅក្នុងគណនីតិកតុដរដែល បានបង្ហោះវិដេអូថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស្វាយដូចគ្នា ប៉ុន្តែលើកនេះ កសិករខាងលើ បាននាំគ្នាកាប់ដើមរំលំតែម្តង ហាក់មានការខឹងសម្បារ មកពីផ្លែគ្មានទីផ្សារ និងឈ្មួញអោយថ្លៃទាបពេក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed