ខ្មែរនៅបរទេសម្នាក់ ប្រតិកម្មចំពោះព្រះអង្គចន្ទមុនី ដែលបានលើកឡើងថា អោយពលរដ្ឋខ្មែរទ្រាំរស់ ព្រោះមិនទាន់ដាច់បាយ  ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងជាប់វិបត្តិនោះ គឺមិនការពិតទេ ព្រោះនៅបរទេសមិន​ជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រះអង្គមានសង្ឃដីការឡើយ តួរយ៉ាងនៅប្រទេសថៃ សូម្បីតែអ្នកលក់ត្រកួនក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានបានដែរ លើសពីនេះ អ្នកស្រីមុីមុីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា គ្មានអ្នកណាចង់រស់នៅក្នុងការងារលំបាកដូចព្រះអង្គលើកឡើងនោះទេ ព្រោះនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាហើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed