តារាកំប្លែងនាង ខ្ញុង ចេញមុខបកស្រាយរឿង អ្នករិះគន់ថា អោយតែពេលនាងត្រូវគេទារលុយ ដឹងតែធ្វើជាសន្លប់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed