បួសមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ព្រះអង្គពេជ្រ ស្រស់ អៈតីតៈប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា ទេសនាណែនាំ ពុទ្ធបរិស័ទ កុំអោយជឿព្រះអង្គចន្ទមុនី ងប់ងុលពេក ប្រយ័ត្ននាំទោសដល់ខ្លួន មិនថែមប៉ុណ្ណោះ អៈតីតៈមេបក្សរូបនេះ បានលើកឡើងពីខ្លួនព្រះអង្គ និងព្រះអង្គចន្ទមុនី មានឧបនិស្ស័យ កើតជាអភិនិហា ទើបព្រះអង្គដាក់ចិត្តជឿលើព្រះអង្គចន្ទមុនីបាន ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា បើមិនទាន់ជួបទេ ចូលរួមតាមសទ្ធាសិនទៅ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed