អ្នកស្រីទ្រីដាណា ចេញមុខបកស្រាយទាំងទាំងទឹកភ្នែក ពេលត្រូវក្រុមប៉ូលិសចុះរឹត​បន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងត្រួតពិនិត្យជាតិអាល់កុលបាន ព័ទ្ធឡានអ្នកស្រី ហើយអោយប្តីអ្នកស្រីវាស់ជាតិអាកុលរកសារធាតុស្រវឹង ជាពិសេសសេដ្ឋីនីរូបនេះ បានបង្ហាញអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ លែងចង់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតហើយ ដោយសារតែប៉ូលិសចាប់ឃាត់ឡានអ្នកស្រីញឹកញាប់ពេក ហើយចោទថាមិនសហការណ៍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed