អ្នកលក់ខោអាវតាមអនឡាញនៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់ កាលនៅក្រអង្វរភ្ញៀវអោយជួយទិញ ដល់ពេលបានល្បីលក់ដាច់ ឆាតជេរបញ្ចោរភ្ញៀវកប់កប់មាត់ ពេលភ្ញៀវបាញ់លុយអោយរួចហើយ សួរថា៣ថ្ងៃហើយហេតុអ្វីអត់ផ្ញើរឥវ៉ាន់អោយ មិនថែមប៉ុណ្ណោះ បុរសជាប្តីអ្នកលក់ខោអាវរូបនេះ មិនត្រឹមតែមិនឃាតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេ បែរជាឆាតមកឌឺដងដាក់ភ្ញៀវដដែលថែមទៀត ដូចពាក្យចាស់ថាឆ្នាំងណា គំរបហ្នឹងមែន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed