អ្នកនាងឡើបរីយ៉ា សម្រេចចេញមុខទម្លាយការពិតថា ខ្លួនបានលែងលះជាមួយប្តីយូរមកហើយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនឃើញនៅដើរហើរជាមួយគ្នានោះ គឺមកពីអតីតៈរបស់ខ្លួននៅជាប់កុងត្រាធ្វើប៊ីអេក្នុងក្រុមហ៊ុនរយៈពេល៦ខែ មិនថែមប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា ខ្លួនមិនបានសម្តែងនោះទេ ហើយបើមាននារីណាចង់ស្រលាញ់ប្តីរបស់ខ្លួន គឺមិនមានបញ្ហាឡើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed