អ្នកអធិប្បាយបាល់ទាត់ អេតមីន ជីងចក់ ប្រតិកម្មចំពោះដំណោះស្រាយរបស់អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ជូនដល់អតិថិជន ដែលទិញផ្ទះនៅគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ៦អា ដោយធ្វើការដោះដូរ យកដីវិញ មិនថែមប៉ុណ្ណោះ អ្នកអធិប្បាយរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា បើខ្លួនជាអតិថិជនវិញ លោកមិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនេះដាច់ខាច

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed