លោកគ្រូសាន សុជា សន្យាទៀតហើយថា ក្រោយពេលសឹកទៅ រូបលោកដាច់ខាតមិនផឹកស្រា លេងល្បែងឡើយ ពាក្យសន្យានេះធ្វើអោយកូនសិស្ស លែងទុកចិត្តឡើងមកតវ៉ា រឿងលោកគ្រូ​ លោកគ្រូធ្លាប់សន្យាដូចគ្នាដែរ កាលពីជិត២០ឆ្នាំមុនថា បើខ្លួនសឹកលុះត្រាណា លោកគ្រូអៈគ្គៈបណ្ឌិតប៊ុតសាវង់ គាត់យកប្រពន្ធ ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ន លោកគ្រូអគបណ្ឌិតបុត្រសាវង់ មិនទាន់សឹកយកប្រពន្ធផង បែរជាអន្ទិតសាន សុជា ក្បត់ពាក្យសន្យាយកប្រពន្ធមុនបាត់ ស្រាប់តែអន្ទិតរូបនេះ ឆ្លើយដោះសារថា មកពីពេលនោះ លោកនិយាយ មិនមែន ក្នុងនាមភាពជាខ្លួនលោកឡើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed