ចេញមកអួតទៀតហើយ ម្ចាស់កាបូបតម្លៃ៥០មុឺនដុល្លារ ប្រាប់ពីមូលហេតុ ដែលវីឡារបស់ខ្លួនមានតម្លៃថ្លៃរហូតដល់ ៥លានដុល្លារ គឺមកពីសូម្បីជញ្ជាំងផ្ទះ ក៏សាងសង់មកពីកម្ទេចមាសដែរ មិនមែនជញ្ជាំងផ្ទះដូចអ្នកធម្មតាទេ មិនថែមប៉ុណ្ណោះ លោកជំទាវ​រូបនេះ បានផ្តាំទៅអ្នករិះគន់វិញថា កុំមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅអី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed