ខ្លាំងមែន ព្រះអង្គ រឹម ចន្ទរ៉ា ហៅព្រះអងចន្ទមុនី ដែលទេសនា ថារចនាបទចម្លាក់ក្បាច់បុរាណខ្មែរ នៅតាមប្រាសាទ និងតាមវត្តនានា ជារបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនា គឺជាសង្ឃ ឡប់ គ្រឿង (មិនថែមប៉ុណោះ ដោយសង្ឃអង្គនេះ បានអះអាងថា ព្រះអង្គចន្ទមុនី មានខ្នងធំណាស់ ព្រោះទេសនាម្តងណា ក៏និយាយពីរឿងទេវផ្ដាតាមថែរក្សាដែរ គឺដោយសារមានទេវផ្ដាតាមកាងលោករហូតមែន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed