នោះមិនទាន់ចប់ទេ ជាងហាចជាងហួយ ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់ត្រូវលោកផែង វណ្ណៈប្តឹងទៅតុលាការនោះ ពេលនេះ ប្រកាសប្តឹងលោកផែងវណ្ណៈវិញ ព្រមទាំងស្នើរដល់ស្ថាប័ន អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជួយស្រាវជ្រាវចំពោះអ្នកកាសែតមួយចំនួន ដែលតែងអួតអាងថាខ្លួនមានលុយមានឡានទំនើបជិះមិនខ្វះ ថាតើគ្មានប្រាក់ខែផង បានលុយមកពីណា បើទោះបីជាមានមុខរបរក៏ដោយក៏ត្រូវរកប្រភពដើមទុនដែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed