លោកគ្រូមហាជុំ បានចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា សព្វថ្ងៃនេះប្រុសប្រុសដែលជាស្វាមី គឺមានស្រីច្រើនណាស់ តែបើប្រពន្ធដើមប្តឹងតាមច្បាប់ឯកព័ន្ធភាពវិញ គឺដឹងតែជាប់គុកទាំងអស់គ្នាមិនខាន ដោយសារប្រពន្ធគិតដល់កិត្តិយសប្តីនោះទេ ជាពិសេសលោកគ្រូវ័យក្មេងរូបនេះ បានផ្តាំផ្ញើរទៅកាន់ ស្រីស្រីដែលយកប្តីគេហើយ កុំសម្បើមដៃដាក់ប្រពន្ធដើមគេពេក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed