នុះរឿងធំហើយ ករណីកូនស្រីសុខចិត្តចោលឪពុកម្តាយ ហើយរត់តាមប្រុសស្នេហ៍ គ្រួសារមកអង្វរតាមហៅដល់ផ្ទះខាងប្រុសនោះ ពេលនេះ កូនសំណព្វចិត្ត មិនត្រឹមតែមិនដឹងគុណឪពុកម្តាយទេ ថែមទាំងប្តឹងឪពុកម្តាយដែលជាអ្នកមានគុណ ទៅកាន់លោកជំទាវហ៊ុន ស៊ីណាតថែមទៀតដោយអោយក្រសួងកិច្ចការនារីចុះអន្តរាគមន៍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed