ដឹងការពិតហើយ លោកសុវណ្ណរិទ្ធី កំពុងឡាយបន្តផ្ទាល់ការពារស្ត្រីដែលកុហកមហាជន ថាអាយុ១៣ឆ្នាំនោះ ស្រាប់តែមេភូមិដែលនៅក្នុងស្រុកកំណើតជាមួយនារីខាងលើ តេចូលទម្លាយពីប្រវត្តិនាងខ្ទិចខ្ទីគ្មានសល់ ដោយបញ្ជាក់ថា នាងមានប្តីនៅខាងកំពតចុងក្រោយនេះ ជាប្តីលើកទី៣ហើយ ជាពិសេសស្ត្រីដែលលោកសុវណ្ណរិទ្ធីខំអំពាវនាវរកជំនួយនោះ គឺចូលចិត្តដើរតែលតោល ដេកតាមចេតដីតាំងពីនៅក្មេងម្ល៉េះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed