នុះមិនទាន់ចប់ទេ ពេលនេះខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ចេញមុខព្រលះខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់ ប្រពន្ធអន្ទិតសាន សុជា ដែលប្រើពាក្យមិនសមរម្យប្រើសុទ្ធតែពាក្យ​ថា អឺតក្បាល សម្លក់សម្លឹងមើលនាងពេលដើរផ្សារ ជាពិសេស នារី រូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ខ្លួនមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាង៣០ឆ្នាំហើយ មិនដែលមានបងប្អូនខ្មែរយើងណា ចេះឈ្លោះគ្នា និងរស់នៅររញ៉េររញ៉ៃ ដូចប្រពន្ធអន្ទិតសាន សុជានេះឡើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed